2021-1.2.3-EU_KP Az Európai Unió Horizont Európa Programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2023.03.13

Pályázat célja

Ösztönözze a magyar pályázókat az az Európai Unió "Horizon Europe" kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában és az ehhez kapcsolódó közös programokban való minél nagyobb számú részvételére.

A pályázat rásegítő pályázatnak minősül.

Támogatható tevékenységek célja

 • A Horizont Europe keretében kiírt pályázat beadására való felkészülés

Támogatható tevékenységek

 • Konzorciumépítés nem munkacsomag vezető konzorciumi tagként

VAGY

 • Konzorciumépítés konzorciumvezetőként vagy munkacsomag vezető konzorciumi tagként

Konzorciumépítő tevékenységnek minősül:

 • Külföldi konzorciumi partnerkereső vagy szakmai rendezvényen való részvétel
 • Külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel
 • Hazai projekt előkészítő ülés szervezése
 • Szakmai szervezet munkájában való részvétel (tagdíj, utazási költségek)
 • Koordinátor és/vagy munkacsomag vezető esetében:
 • jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás igénybevétele
 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése
 • pályázatírás
 • nyelvi lektorálás

Támogatás igénylők köre

 • Korlátolt felelőségű társaság
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények (Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek)
 • kutató-tudásközvetítő szervezetek

Támogatási forma: csekély összegű, de minimis támogatás

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás mértéke:

 • Konzorciumépítés - konzorciumi tagként: 1 000 000 Ft
 • Konzorciumépítés - konzorciumvezetőként: 2 000 000 Ft

Finaszírozás formája: Utólagos finanszírozás

Beadási határidő: 2023. december 29.