KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása - Nagyléptékű

2024.04.17

Pályázat célja

Állattartó gazdaságok, telepek, valamint állatjólléti nagyléptékű fejlesztéseinek támogatása.

Pályázat célterületei:

 • 1. célterület – Állattartó telepek általános korszerűsítése
 • 2. célterület - Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások
 • 3. célterület - Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében
 • 4. célterület - Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítását célzó beruházások

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése

 • 1. alcélterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
 • állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, előállított termék és takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • például:
 • szellőztetés, hűtés-fűtés technológia
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia
 • etetés és itatás technológia
 • hídmérleg létesítése
 • a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológia
 • állattartó telepi épületek létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése
 • például:
 • istálló
 • tojás válogató-, keltető épület építése
 • férőhely kiépítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
 • 2. alcélterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, előállított termék és takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • például:
 • szellőztetés, hűtés-fűtés technológia
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia
 • etetés és itatás technológia
 • hídmérleg létesítése
 • állattartó telepi épületek létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése
 • például:
 • istálló
 • férőhely kiépítése
 • állatválogató és kezelő
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések
 • felújítások
 • 3. alcélterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, előállított termék és takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • például:
 • szellőztetés, hűtés-fűtés technológia
 • fejés technológia
 • tejhűtés és tejtárolás technológia
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia (beleértve a falközi silótér létesítését)
 • etetés és itatás technológia
 • hídmérleg létesítése
 • állattartó telepi épületek létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése
 • például:
 • istálló
 • fejő- és tejház
 • férőhely kiépítése
 • elektromos és hagyományos karám
 • állatmérleg
 • kifutó és jártató
 • állatválogató, kezelő, fejhajtó
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések
 • felújítások
 • 4. Alcélterület: Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, előállított termék és takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • például:
 • szellőztetés, hűtés-fűtés technológia
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia
 • fejés technológiájának kiépítése
 • tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
 • etetés és itatás technológia
 • hídmérleg létesítése
 • a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése
 • állattartó telepi épületek létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése
 • például:
 • istálló
 • fejő- és tejház
 • állattartó sátor
 • férőhely kiépítése
 • elektromos és hagyományos karám
 • állatmérleg
 • kifutó és jártató
 • állatválogató, kezelő, fejhajtó
 • fürösztő
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése
 • felújítások
 • 5. alcélterület Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
 • Az alcélterülethez tartozó állatfajok: lófélék; nyúl; méh; húshasznosítású galamb; fürj; strucc; emu; fácán; fogoly, csincsilla 
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, előállított termék és takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • például:
 • szellőztetés, hűtés-fűtés technológia
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia
 • etetés és itatás technológia
 • hídmérleg létesítése
 • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiája
 • állattartó telepi épületek létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése
 • például:
 • istálló
 • mézház
 • tojás válogató és keltető épület
 • méhészeti eszközök, berendezések tárolására és használatára, megtermelt méz biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása
 • méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész
 • állattartó sátor
 • férőhely kiépítése
 • elektromos és hagyományos karám
 • állatmérleg
 • kifutó és jártató
 • állatválogató, kezelő, fejhajtó
 • fürösztő
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések
 • felújítások

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • elvárás: legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése.

 • 1. alcélterület: Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségének csökkentése
 • építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
 • 2. alcélterület: Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • napkollektorok alkalmazása
 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
 • biomassza alapú rendszerek telepítése
 • hőszivattyús rendszerek telepítése
 • geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása
 • anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása
 • szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

 • ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések
 • pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása
 • Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben
 • új állattartó telep létesítése kapcsán vagy nem működő állattartó telep termelésbe történő bevonása esetén
 • új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
 • pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

 • 1. Alcélterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása
 • Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek
 • Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.
 • 2. Alcélterület: Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából
 • Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:
 • legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása
  VAGY
 • legalább 15%-kal nagyobb férőhely, és…
 • többlet szalma biztosítása, vagy
 • levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése, vagy
 • a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás, vagy
 • egészségi állapot monitorozása, vagy
 • részben tömör padlózat biztosítása

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Minden célterület esetében:
 • Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások
 • Immateriális beruházások (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek)
 • Csak 1. célterület esetében:
 • telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése
 • építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása
 • termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • Csak a 4. célterület esetében:
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása
 • karanténistálló kialakítása
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása
 • bálatakaró ponyva (minimum 12 m * 25 m méretű) beszerzése
 • szabadtartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése
 • telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.
 • Az 1. és a 4. célterület esetében:
 • telepirányítási rendszer telepítése
 • egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése
 • automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése
 • környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tájékoztatás, nyilvánosság

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi)
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
 • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 10 000 euró STÉ (2020-es évi 348,93 forint/euró árfolyammal számolva)
 • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
 • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
 • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Benyújtási határidő: 2025. 03.17. (szakaszos elbírálás)

Támogatás mértéke:

 • 1. célterület: min. 200 000 000 Ft – max. 5 000 000 000 Ft
 • 2. célterület: min. 200 000 000 Ft – max. 5 000 000 000 Ft
 • 3. célterület: max. 500 000 000 Ft
 • 4. célterület: max. 30 000 000 Ft

Támogatás intenzítása: 50 – 80 % között

 • 1. célterület: 50%
 • 2. célterület – 1. alcélterület: 50 %
 • 2. célterület – 2. alcélterület: 70%
 • 3. célterület: 80%
 • 4. célterület: 70%

Megemelt támogatásra jogosult – az 1. célterület, valamint a 2. célterület 1. alcélterülete esetében

 • Fiatal mezőgazdasági termel +15%
 • Gazdaságátadás esetén: +15%
 • ökológiai gazdálkodás: +10%
 • kollektív beruházás: +10%

A megemelt támogatásra jogosultság esetén a támogatás intenzítása nem lehet több 65%-nál

Előleg: 25% (legfeljebb 500 000 000 Ft)

Támogatás formája: vissza nem térítendő