KAP-RD01a-RD12-1-24 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

2024.04.18

Pályázat célja

A magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • 1. célterület: Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek
 • Gyümölcstermő ültetvények telepítése
 • Új ültevény telepítése
 • Ültetvénycsere
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén
 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 • új ültetvény telepítése
 • betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
 • betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
 • önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók
 • Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek
 • Új borszőlőültetvény telepítése
 • Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése

 • 2. célterület: Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Minden célterület esetében:
 • Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Csak az 1. célterület esetén:
 • jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
 • esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
 • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök
 • meteorológiai adatgyűjtő állomás
 • ültetvény védelmét biztosító kerítés
 • támrendszer kiépítése
 • maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 • Csak 2. célterület esetén:
 • öntözési infrastruktúrájának kiépítése, létesítése (kizárólag víztakarékos - csepegtető vagy mikroszórófejes – öntözőrendszerek)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tájékoztatás, nyilvánosság
 • csak bizonyos ültetvények esetén kötelezően megvalósítandó:
  • támrendszer kiépítése
  • jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
  • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése

Nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés
 • Felszíni vagy felszín alatti vizekből töltendő puffertározók létesítése, öntözővíz tározók létesítése
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása
 • kivéve: a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzését szolgáló technológia támogatott

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 10 000 euró STÉ (2020-es évi 348,93 forint/euró árfolyammal számolva)
  • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
  • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Támogatás intenzitása: 50%

Megemelt támogatásra jogosult:

 • fiatal mezőgazdasági termelő +15%
 • gazdaságátadás esetén: +15%
 • ökológiai gazdálkodás: +10%
 • kollektív beruházás: +10%

A megemelt támogatásra jogosultság esetén a támogatás intenzitása nem lehet több 65%-nál

Kivétel - Kiemelt támogatási intenzitású területek:

 • időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások: 65%
 • meglévő öntözőrendszerek felújítása: 70%

Támogatás összege: max. 500 000 000 Ft

Előleg: 25%

Benyújtási határidő: 2025.03.03. (szakaszos elbírálás)