KAP-RD04a-RD04b-2-24 Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – Kisléptékű

2024.05.06

Pályázat célja

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása

Pályázat célterületei

 • 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 • 2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

1. Alcélterület: élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése

 • TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó
 • Kivétel: TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) alá tartozó tevékenységek
 • Támogatható tevékenységek
 • eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök
 • szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

2. alcélterület: Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése

 • mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése

VAGY

 • TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás
 • Kivétel: TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) alá tartozó tevékenységek
 • Támogatható tevékenységek
 • eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök
 • szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

1. Alcélterület: Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben: termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységek
 • Támogatható tevékenységek
 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségének csökkentése
 • építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
 • épületgépészeti fejlesztések
 • energiatakarékos berendezések beszerzése

2. Alcélterület: Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 • Támogatható tevékenységek
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
 • napkollektorok alkalmazása
 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
 • biomassza alapú rendszerek telepítése
 • hőszivattyús rendszerek telepítése
 • geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása
 • biogáz termelés
 • szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • projekt előkészítés (szakmai előkészítés; közbeszerzés)
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • szolgáltatások
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • ingatlan vásárlása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tájékoztatás, nyilvánosság

Benyújtási határidő: 2025.02.03. (szakaszos benyújtás)

Támogatás összege: max. 200 000 000 Ft

Előleg: 25%

Támogatás intenzitása

 • 1. célterületen: 50%
 • 2. célterület 1. alcélterülete: 50%
 • 2. célterület 2. alcélterülete: 70%

Megemelt támogatásra jogosult:

 • ökológiai gazdálkodás: +10%
 • kollektív beruházás: +10%

A megemelt támogatásra jogosultság esetén a támogatás intenzitása nem lehet több 65%-nál

Támogatás formája: vissza nem térítendő