Közös Értékeink Program - Fejlődésben Plusz 2024 - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2024.03.05

Pályázat célja

Civil szervezetek támogatása révén hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez.

A pályázat által kötelezőn megvalósítandó célok:

 • az Európai Unió Alapjogi Chartajában megfogalmazott közös jogok és értékek tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése
 • az emberi méltóság
 • szabadság
 • demokrácia
 • egyenlőség – beleértve a nemek közötti egyenlőséget –
 • jogállamiság
 • emberi jogok – beleértve a kisebbségek jogait –

Európai Unió Alapjogi Chartája:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT

Támogatás mértéke: max. 20 000 EUR

Támogatható szervezetek

 • egyesületek
 • alapítványok
 • szövetségek
 • szakszervezetek
 • civil szervezeti konzorciumok

Támogatás által megvalósítandó tevékenységi kör

 • azoknak a védelme, akiknek valamilyen joga sérül
 • az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeinek és képességeinek fejlesztése
 • lehetőségteremtés arra, hogy jogait bárki megélhesse
 • jogalkotók és döntéshozók figyelmének felhívása valamilyen jogsérelem kockázatára
 • tudatosítás, hogy az Alapjogi Charta-ban megfogalmazott a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében

Támogatható tevékenységek

 • figyelemfelkeltés, oktatási és képzési tevékenységek
 • (on- és offline) kommunikációs, népszerűsítő és tájékoztató kampányok
 • koalíciók és együttműködések építése
 • civil platformok létrehozása és párbeszéd alakítása helyi, térségi vagy országos szinten
 • uniós jogokhoz ingyenes tanácsadás, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése
 • érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban
 • uniós és hazai politikaalkotás, uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges kutatás és elemzés
 • érzékeny társadalmi csoportok számára az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése
 • uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása

Nem támogatható tevékenységek

 • politikai szervezetek vagy azok jelöltjei
 • beruházások, föld- és ingatlanszerzés
 • a fenti területeken kívül eső szolgáltatásokat és tisztán jótékonysági tevékenységek
 • (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyek kötelező ellátását jogszabály írja elő
 • elsősorban szabadidős célú és sporttevékenységek
 • hitéleti tevékenységek
 • általános működési és eszközbeszerzési költségek

Pályázatból kizártak köre

 • pártok
 • kamarák
 • köztestületek
 • köztestületek
 • munkaadói érdekképviseleti szervezetek
 • egyházak
 • vagyonkezelő alapítványok
 • közalapítványok

Önerő: 5% (lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás)

Beadási határidő: 2024.04.05.

Támogatott projektek futamideje: max. 18 hónap