NEAG-KP-1-2024 Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024 - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2023.10.02

Pályázat célja

A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek támogatása.

Támogatható tevékenységek

Az alapcélok szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségek.

Alapcélok

 • Közösségi környezet kollégium
 • Alapcél: A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
 • Alapcél: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
 • Nemzeti összetartozás kollégium
 • Alapcél: A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium
 • Alapcél: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 • Alapcél: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer megelőzés területén működő civil szervezetek.

Támogatást igénylők köre

 • alapítvány
 • egyesület (szövetség is)

Támogatás mértéke: minimum 100 000 Ft – maximum 400 000 Ft

Benyújtási időszaka: 2023. október 16. - 2023. november 17.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási előleg: 100%

Megjegyzés: A pályázat regisztrációs díj köteles (2000 Ft).