Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.08.16

Pályázat célja

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása.

Kiíró szervezet neve

Teleki László Alapítvány

Támogatásban részesíthető épületek

 • tájházak
 • népi építészeti emlékek
 • a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói/lelkészi lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek)

Támogatás célja

 • veszélyelhárítását
 • állagmegóvását
 • részleges vagy teljes helyreállítását

Támogatás összege

Nem tájházak esetén

 • szakmai előkészítés: minimum 500 ezer - maximum 2 millió Ft
 • épületfelújítás: minimum 500 ezer - maximum 20 millió Ft

Tájházak esetén

 • szakmai előkészítés: minimum 500 ezer - maximum 2 millió Ft
 • épületfelújítás: minimum 500 ezer - maximum 20 millió Ft

Támogatás intenzítása

 • nem tájházak esetén: 50-80%
 • tájházak esetén: 80-90%

Támogatás igénylők köre

 • természetes személy
 • belföldi székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosa
 • önkormányzati tulajdon esetén az ingatlan használója

Benyújtási határidő: 2022.09.29.