VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése - FELFÜGGESZTVE

2022.01.13

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, őstermelők:

 • székhelye / telephelye vidéki térségekben elhelyezkedő településen van
 • a megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből

A támogatás formája, mértéke: de-minimis, vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Igényelhető támogatás: maximum 100 millió Ft

Támogatási intenzitás: 50-70%

Elszámolható költségek

 • Projekt előkészítés költségei
 • Beruházások
 • Szolgáltatásvásárlások költsége
 • Projektmenedzsment költségek
 • Immateriális javak beszerzése

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése
 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése
 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
 • eszközbeszerzés
 • projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment
 • ingatlan vásárlás
 • számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése
 • telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása
 • vagyonvédelmet célzó beruházások
 • kiegészítő infrastruktúra
 • immateriális javak beszerzése

A pályázatok benyújtásának határideje

 • Első szakasz: 2021. december 8. - 2021. december 22.
 • Második szakasz: 2022. január 12. - 2022. január 26.
 • Harmadik szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 10.
 • Negyedik szakasz:2022. március 23. - 2022. április 6.
 • Ötödik szakasz: 2022. április 7. - 2022. április 21.