VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.07.19

Pályázat célja

Tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése.

Pályázat célterületei

 • 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára
 • 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései települési önkormányzatok számára

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés
 • megújuló energiával történő fejlesztés is

VAGY

 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése
 • kútfúrás
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei
 • háztartási törpe-vízmű

VAGY

 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
 • egyedi szennyvízkezelő

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • generátor beszerzése - kizárólag települési önkormányzatok esetében
 • meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
 • épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése
 • beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása - szakmai indokoltság alapján
 • próbaüzem
 • projektmenedzsment
 • megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások
 • előkészítési tevékenységek
 • monitoring rendszer kiépítése - amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező
 • fejlesztéshez szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása

Nem támogatható tevékenységek

 • fenntartási, karbantartási tevékenységek
 • jármű beszerzés
 • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása
 • zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása
 • csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója

Támogatást igénylők köre

 • magánszemély
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy
 • az elmúlt 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen élt a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén
 • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint részben saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van
 • önkormányzatok

Területi korlátozás

 • kizárólag tanyás települések külterületein

Benyújtási határidő: 2023.10.01.

Támogatás intenzitása

 • magánszemély: max. 6 200 000 Ft
 • önkormányzat: max. 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke

 • magánszemély esetén: 95%
 • önkormányzat esetén: 85-95%

Előleg: max. 50%