2024-ben várható mezőgazdasági- és vidékfejlesztési pályázatok

2023.11.18

KAP (Közös Agrárpolitika 2023-2027) keretében megjelenő mezőgazdasági- és vidékfejlesztési pályázatok 2024-es ütemterve:

2024 február

 • LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása
 • Erdőkárok megelőzése
 • Erdőkárok helyreállítása
 • Fiatal erdők állománynevelésének támogatása
 • Általános tanácsadási hálózat működtetésének támogatása (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
 • Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása - uniós előírásoknak való megfelelést szolgáló innovációs projektek
 • Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (gyep)
 • Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

2024 március

 • Erdészeti génmegőrzés támogatása
 • Agrár-erdészeti rendszerek telepítése és fenntartása
 • Földhasználat váltást elősegítő beruházások és azok fenntartása
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása
 • Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása
 • Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása
 • Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
 • Ültetvénytelepítés támogatása (gyümölcs, gyógynövény, borszőlő)
 • Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
 • Képzések és bemutatóüzemi programok támogatása
 • Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása
 • Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap

2024 április

 • Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.)
 • Erdőtelepítés és fásítás támogatása
 • Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása
 • EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása
 • Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása
 • Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása
 • Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása
 • Állatjóléti támogatások a húsmarha ágazatban
 • Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása
 • Antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem kompenzációs kifizetése állatjólét
 • Mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása
 • A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása
 • Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzése

2024 május

 • Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása
 • Egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása
 • Új tanácsadási szolgáltatás indítása

2024 június

 • Erdészeti gép- és eszközbeszerzés támogatása
 • Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése

2024 július

 • Gazdaságátadás és gazdaságátvétel támogatása
 • Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása
 • Fiatal erdőgazdálkodók támogatása
 • Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása

2024 augusztus

 • Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása - alulról jövő innovációs kezdeményezések
 • Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon

2024 szeptember

 • Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása (önkormányzati)
 • Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (önkormányzati)
 • Külterületi utak fejlesztése és karbantartása (önkormányzati)
 • Állatjóléti támogatások a baromfi ágazatban

2024 október

 • Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.)
 • Rövid Ellátási Láncok fejlesztése

2024 november

 • Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése
 • LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása
 • A kistelepülések digitális átállásának támogatása
 • Kistelepülési biomassza projektek támogatása
 • Térségi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása
 • Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések
 • Ökológiai gazdálkodás támogatása

2024 december

 • Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása
 • Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása élelmiszer ellátási lánc
 • Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése
 • Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban
 • Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban
 • Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban
 • Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása
 • Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása
 • Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása

2025

 • Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása
 • A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
 • Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása