2024. évi Együttműködő Nemzet Program - Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2024.03.13

Pályázat célja

A magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítása.

Támogatható célok

1. Működéssel, beruházással, eszközbeszerzéssel kapcsolatos támogatható célok:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása
 • ingatlan-beruházások támogatása
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása

2. Saját szervezésű programok, rendezvények megvalósításával kapcsolatos támogatható célok:

 • magyar nyelvű köznevelési, oktatási-nevelési programok, magyar nyelvű szakképzésselösszefüggő programok támogatása
 • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások támogatása
 • konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása
 • magyar nyelvű szünidei, napközis iskolák programjainak támogatása
 • kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása
 • szórványprogramok támogatása
 • képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása
 • amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása
 • könyvvásár támogatása
 • kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása
 • hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása
 • egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása
 • sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása
 • sport- és egészségmegőrző programok támogatása
 • sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása
 • ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása
 • gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása

Támogatható szervezetek

2021. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyéb nonprofit szervezet
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Pályázók köre

 • magyar nyelven (is) oktató intézmény, annak háttérintézménye
 • magyar nyelvű oktatást végző szervezet, kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum)
 • gyógypedagógiai módszertani intézmény
 • korai fejlesztő és gondozó központ
 • logopédiai intézet
 • konduktív pedagógiai intézmény
 • kulturális tevékenységet végző intézmény és szervezet, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak
 • egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények
 • sporttevékenységet végző intézmény, szervezet, amely létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység
 • ifjúsági, illetve cserkészszervezet, amely létesítő okirata szerinti tevékenysége alapján a 15–35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, vagy tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15–35 életév közötti személyek jelentik
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási, kulturális, illetve cserkész tevékenység
 • gazdaszervezetek
 • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmények, szervezetek

Elszámolható költségek

I. Működéssel és beruházással kapcsolatos kiadások:

 • bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási
 • jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
 • anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
 • fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése
 • étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások
 • közüzemi díjak
 • bérleti díjak
 • karbantartási és javítási szolgáltatások
 • utazással, kiküldetéssel (napi díj), szállítással összefüggő költségek
 • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
 • banki költségek
 • működéssel kapcsolatos adók
 • szállásköltség
 • reprezentációs költségek
 • média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek
 • buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz)
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek
 • könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek
 • szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei
 • kéziratkészítés költsége
 • épület, építmény építése
 • ingatlan felújítása
 • új gépjármű beszerzése
 • használt gépjármű beszerzése
 • eszközök vásárlása, előállítása
 • ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei

II. Programokkal és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

 • a program, rendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő kiadások
 • a programhoz, rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak
 • a programmal, rendezvénnyel kapcsolatos utazási, szállás és szállítási költségek
 • a program, rendezvény szervezésével összefüggő étkezési költségek
 • a program, rendezvény kommunikációjával (reklám, média, nyomda) kapcsolatos költségek
 • anyagbeszerzési költségek
 • reprezentációs költségek
 • a program, rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés

Benyújtási határidő: 2024. 04. 03.

Az igényelhető támogatás mértéke: min 500.000 - Ft – max 2.000.000,- Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Előleg: 100 %