Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás 2023

2023.03.09

Pályázat célja:

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő folyamatos támogatás.

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló minősül:

  • 1. célcsoport: legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső

  • 2. célcsoport: legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső ÉS
  • 15-24 év közötti pályakezdő

VAGY

  • 50 év feletti álláskereső

VAGY

  • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

VAGY

  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt

VAGY

  • ágazat vagy szakmában alulreperezentált nemhez tartozik, (két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%)

VAGY

  • etnikai kisebbség

Támogatás mértéke és időtartama:

  • foglalkoztató részére: jogviszony első négy hónapjára: 50 % bértámogatás
  • munkavállaló részére: jogviszony első hat hónapjára a kötelező legkisebb munkabér 30 %-ának megfelelő összegű bérkiegészítés

A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.