EIC Accelerator 2023 - Nagyléptékű innovációs támogatás

2023.02.23

Pályázat célja:

Innovációs képességekkel rendelkező kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára egy a nemzetközi piaci versenyképes termék vagy szolgáltatás létrehozásának elősegítése.

A pályázatot az Európai Innovációs Tanács hirdette meg.

Támogatás célterületei:

1. célterület: EIC Accelerator Open

 • innovációk: a tudomány, technológia bármelyik területén

2. célterület: EIC Accelerator Challenge

 • Kiemelt területek, ahol technológiai vagy tudományos innovációk jelentős hatással vannak az Európai Uniós célkitűzésekre.
 • 2023-as Európai Uniós célkitűzések:
 • Biomarkerek a rák betegek esetében
 • Dekontamináció a világjárvány kezelése érdekében
 • Energiatárolás
 • Új európai Bauhaus építészet
 • Kvantum- vagy félvezető alkatrészek
 • Éghajlatváltozás szempontjából ellenálló mezőgazdaság
 • Űrtechnológiák és űrszolgáltatások

A pályázat finanszírozási formái:

 • vissza nem térítendő támogatás

ÉS/VAGY

 • tőkebefektetés

Támogatható tevékenységek:

 • azok az innovációk, amelyek a kutatása előrehaladott stádiumban van
 • csak vissza nem térítendő támogatás esetében: TRL* 5-8
 • csak tőkebefektetés esetén: TRL* 5-8
 • támogatás + tőkebefektetés: TRL* 5-től

*TRL: "Technology Readiness Level" - technológiai készenlét szintjét jelző mutató.

Támogatást igénylők köre

 • induló vállalkozások
 • kis-, és középvállalkozások
 • kis-, és közepes kaptializációjú vállalkozások (BÉT-en jegyzett vállalkozások) - kizárólag "tőkebefektetés", max. 499 alkalmazott esetén
 • természetes személy
 • feltétel: KKV alapítási szándék egy EU-s tagállamban

Nem támogatható tevékenységek

 • alapkutatás végzése
 • rutinszerű vagy periodikus tevékenységek végzésére
 • nem innovatív termék-, szolgáltatás-, üzleti modell-fejlesztés

Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyek a Magyarországi pályázati rendszerben nem megvalósíthatóak. 

Megjegyzés: A pályázat során nem megengedett az egyidejű benyújtás vagy a párhuzamos megvalósítás.

Támogatás összege és intenzitása:

Vissza nem térítendő támogatás:

 • Támogatás összege: 0,5 - 2,5 millió Euró
 • Támogatás intenzitása: 70% intenzitás

 Tőkebefektetés:

 • Tőkebefektetés összege: 0,5 - 15 millió Euró
 • Részvényeinek vagy más tulajdoni érdekeltségének megvásárlásával vagy előfizetésével
 • Részvények esetében a szavazatott biztosító részvények max. 25%-a

A kettő kombinációja: a pályázó választhatja a vissza nem térítendő támogatás ésa tőkebefektetés együttes igénylését is

Megjegyzés: Alaposan megindokolt esetekben lehet a támogatás összege magasabb

Benyújtási mód: 

 • Első kör: "Short Proposal" - folyamatos
 • elbírálás kb. 4 hét
 • A második körön való részvétel az első kör pozitív elbírálásától is függ
 • Második kör: "Full Proposal"  - szakaszos elbírálás
 • A második kör pozitív elbírálását követően egy személyes interjú is szükséges

Pályázat hivatalos benyújtási nyelve: angol