GEOTERMIA- 2021/1 Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása - PÁLYÁZAT FELFÜGGESZTVE

2022.07.21

Pályázat célja:

A pályázat célja, hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével.

Kiíró szervezet: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatás igénylők köre

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Költségvetési szerv és intézmény

Támogatás összege: min. 100 000 000 Ft - max. 2 000 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: min. 30% - max. 60%

Támogatható tevékenységek

 • Geotermikus termelőkút, fúrása és kiképzése felszíntől számítva
 • Érvényes vízjogi létesítési vagy üzemelési engedéllyel rendelkező termelőkúthoz tartozó geotermikus visszasajtoló kút fúrása, kiképzése
 • Használatban lévő geotermikus termelőkút és/vagy visszasajtoló kút átalakítása, felújítása
 • Használaton kívüli kutak átalakítása, felújítása
 • A termelő és visszasajtoló kutakat összekötő vezetékek létesítése
 • A gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése a termelői hőközpontig

Nem támogatható tevékenységek

 • Archív adatok újra feldolgozása
 • Új földtani, felszíni geofizikai és geokémiai vizsgálatok, mérések elvégzése
 • Földtani kutatás során lefúrt kút
 • EGS és nem konvencionális technológiák
 • A kiképzett kúton és a kutakat összekötő vezetékrendszeren valamint a felszíntechológiával összekötő vezetékeken túli felszíntechnológia, termelői hőközpont vagy áramtermelő berendezés létrehozása
 • Kizárólag gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése

Fontos: A pályázat regisztrációs díj köteles.

Beadási határidő: 2023.12.29.