GINOP-1.1.2-21 Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.02.05

Támogatás összege

 • 100 000 000 - 2 500 000 000 Ft

Támogatás formája:

 • visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Beadási határidő

 • 2022. május 23

Előleg:

 • 100 %

Támogatás mértéke:

 • 30-50 %

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • Nagy növekedők, melyek
 • nettó értékesítési árbevétele megelőző üzleti év: min. 100 millió Ft vagy
 • Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy
 • Export bajnokok vagy
 • Beszállítók
 • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min.5 fő

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek (Kft.; Rt.; Kkt; Bt.; Egyéni cég; Ügyvédi iroda; Európai részvénytársaság (SE); Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)

*kizáró ok: GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült

Támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, max. 70%, fajlagos ktg. szerint
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, max. 10%
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, max. 40%
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, max. 50 millió Ft
 • Kísérleti-fejlesztés max. 25%
 • Információs technológia-fejlesztés max. 30%
 • A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

Költségek

· Beruházási költségek

 • Eszközbeszerzés
 • Megújuló energiaforrás
 • Információs technológia-fejlesztés

· Építéshez kapcsolódó költségek

 • Infrastrukturális beruházások költsége
 • Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

· Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Szoftverek beszerzése
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége

· Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

· Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

· Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

A fejlesztés helyszíne

 • Budapest kivételével Magyarország egész területén

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 30 hónap

Projekt megvalósítás:

 • a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti

Fenntartási kötelezettség

 • 3 év

Önerő

 • 50-70 %