GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére - FELFÜGGESZTVE

2022.04.14

Pályázat célja

Az energetikai korszerűsítést a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés felhasználása.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Támogatást igénylők köre

 • legalább 3 lezárt üzleti évi - utolsó lezárt üzleti évben a statisztikai létszám legalább 1 fő
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • Gazdasági forma szerint:
 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Egyéb szövetkezet
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Nonprofit közkereseti társaság
 • Nonprofit betéti társaság

Támogatás feltételei

 • DD besorolás alatti épületek esetében
 • épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet
 • DD besorolású vagy afelletti épület fejlesztés
 • nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás
 • fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez
 • korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak

Területi korlátozás

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek

Támogatási intenzitás: 90 %

 • a támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül
 • DE: előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá

Vissza nem térítendő támogatássá válás feltételei

 • Projekt hatékonyság (max. 50 %)
 • legfeljebb 1 alkalommal kerül benyújtásra módosítási igény - 25%
 • legfeljebb 1 db kifizetési igénylés benyújtására kerül sor, záró kifizetési igénylés formájában - 25%
 • Szakma eredményesség (max. 50%)
 • DD besorolás alatti épületek esetében
 • A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább kettő szintet javul - 50%
 • a DD besorolású vagy afölötti besorolású épületek esetében
 • A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul - 50%

Igényelhető támogatás: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft

Benyújtási időszak:  2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig

Előleg: 100 %