GINOP Plusz-3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.10.12

Támogatás célja

Lehetőséget nyújt a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.

Támogatható tevékenységek

 • képzési költség támogatása
 • képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér
 • képzési projektmenedzsment
 • képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása (kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében)

Támogatás összege: a legalacsonyabb munkabér 150%-a/hó/fő

 • Mikro-, kis és középvállalkozás: max. 75 millió Ft
 • Nagyvállalat: max. 150 millió Ft

Támogatás intenzitása:

 • Nem csekély összegű támogatás esetén
 • Mikro- és kisvállalkozás: 70%
 • Középvállalkozás: 60%
 • Nagyvállalat: 50%
 • Megjegyzés: Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása: 100%
 • Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén
 • Mikro- és kisvállalkozás: 100%
 • Középvállalkozás: 70%

Kérelem beadásának módja: Önállóan vagy együttesen

Támogatást igénylők köre

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Képzésbe vonható munkavállalók száma

 • Mikro-, kis- és középvállalatok: legalább 3 fő
 • Nagyvállalatok: legalább 8 fő

Képzés minimális óraszáma: legalább 16 óra

Képzés formái:

 • belső képzés

VAGY

 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés

Támogatható képzés típusok

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés
 • szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Soft skill képzés
 • Gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés.
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
 • Digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul
 • Nyelvi képzés

Beadási határidő: 2023. 08. 31.