A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása 2023 - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2023.01.27

Pályázat célja

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Támogatható tevékenységek

Működési költségek - támogatott időszakon belül:

  • Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
  • Helyiségbérlet díja;
  • Munkabér és járuléka

Pályázók köre

  • mikrovállallkozások

Pályázati feltételek

  • főtevékenységi kör: TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme"
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása
  • nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt

Támogatás összege:

  • kizárólag hústermékek forgalmazása esetén: 3 000 000 Ft
  • helyben fogyasztott húsalapú termék előállítása esetén: 3 500 000 Ft

Benyújtási határidő: 2023.03.20.

Támogatás formája: Csekély összegű, de minimis