KAP-RD01a-RD01c-1-24 - Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post harvest fejlesztések támogatása

2024.04.09

Pályázat célja

Zöldség- és gyümölcstermesztéshez új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Pályázat célterületei:

 • 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások
 • 2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

Önállóan támogatható tevékenységek

 • 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások
 • Üveg- vagy fóliaborítású növényházak építése, korszerűsítése
 • Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • 2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások
 • Fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • tájékoztatás, nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök
 • Új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése
 • Kertészeti tevékenyég végzéséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése
 • Egyedi azonosítóval (például: "Print Screening" módszerrel megjelölt, chippel rendelkező) ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm külső mérettel rendelkező, konténer
 • Relepi infrastruktúra-fejlesztéserek beszerzése
 • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • pickupok beszerzése
 • forgóeszközök beszerzése
 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem igényelhető támogatás
 • eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgálóhelyiség.

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 10 000 euró STÉ (2010-es évi 275,25 forint/euró árfolyammal számolva)
  • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
  • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések
 • Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások
  • legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel rendelkeznek
  • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik

Támogatási összeg: max. 5 000 000 000 Ft

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás intenzítás: 50%

 • megemelt támogatásra jogosult
 • Fiatal mezőgazdasági termel +15%
 • Gazdaságátadás esetén: +15%
 • ökológiai gazdálkodás: +10%
 • kollektív beruházás: +10%

Támogatás intenzítása nem lehet több 65%-nál.

Előleg: 25%

Benyújtási határidő: 2025. március 10. (szakaszos benyújtás)