KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 Állattartó telepek megújításának támogatása - 2. célterület - Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

2024.04.17

Pályázat célja

Állattartó gazdaságok, telepek, valamint állatjólléti fejlesztések támogatása. - Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • elvárás: legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése.

 • 1. alcélterület: Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségének csökkentése
 • építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
 • épületgépészeti fejlesztések
 • új, energiatakarékos technológiák kiépítése
 • energiatakarékos berendezések beszerzése
 • 2. alcélterület: Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
 • napkollektorok alkalmazása
 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
 • biomassza alapú rendszerek telepítése
 • hőszivattyús rendszerek telepítése
 • geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása
 • anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása
 • szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások
 • Immateriális beruházások (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tájékoztatás, nyilvánosság

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi)
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 10 000 euró STÉ (2020-es évi 348,93 forint/euró árfolyammal számolva)
  • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
  • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Benyújtási határidő: 2025. 02.03. (szakaszos elbírálás)

Támogatás mértéke: max. 200 000 000 Ft

Támogatás intenzítása:

 • 1. alcélterület: 50 %
 • 2. alcélterület: 70%

Megemelt támogatásra jogosult – kizárolag az 1. alcélterület esetében:

 • Fiatal mezőgazdasági termel +15%
 • Gazdaságátadás esetén: +15%
 • ökológiai gazdálkodás: +10%
 • kollektív beruházás: +10%

A megemelt támogatásra jogosultság esetén a támogatás intenzítása nem lehet több 65%-nál

Előleg: 25%

Támogatás formája: vissza nem térítendő