KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 Állattartó telepek megújításának támogatása - 3. célterület - Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

2024.04.17

Pályázat célja

Állattartó gazdaságok, telepek, valamint állatjólléti fejlesztések támogatása. - Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

Önállóan támogatható tevékenységek

 • ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések
 • pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása
 • trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben
 • új állattartó telep létesítése kapcsán vagy nem működő állattartó telep termelésbe történő bevonása esetén
 • új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat
 • pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások
 • Immateriális beruházások (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • tájékoztatás, nyilvánosság

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi)
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 10 000 euró STÉ (2020-es évi 348,93 forint/euró árfolyammal számolva)
  • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
  • összeszámolt árbevétel 40% mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Benyújtási határidő: 2025. 02.03. (szakaszos elbírálás)

Támogatás mértéke: max. 50 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 80 %

Előleg: 25%

Támogatás formája: vissza nem térítendő