Közös Értékeink Program 2023 – „Akciópályázatok”

2023.04.04

Pályázat célja

Kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi koalíciók) szervezésének és lebonyolításának támogatása Magyarországon.

A pályázat által kötelezőn megvalósítandó célok

 • az EU alapszerződésének 2. cikkelyében megfogalmazott közös jogok és értékek népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése
  • az emberi méltóság
  • szabadság
  • demokrácia
  • egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget -
  • jogállamiság
  • emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait -
  • a társadalmi párbeszédhez, átláthatósághoz és a jó kormányzáshoz való hozzájárulás a demokratikus értékek érvényesülése és a civil társadalom megvédése érdekében

Pályázat által támogatható kampányok jellemzése

 • jól meghatározható kampánycél
 • rövid időtartam, intenzív, erőteljes kommunikáció
 • széles célcsoportokat elérő kampány
 • hagyományos és a közösségi médiát tudatosan használó kampány
 • eltervezett tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek

 • konferenciák
 • fesztiválok
 • évente és/vagy rendszeresen, alapvetően változatlan formában megrendezésre kerülő rendezvények
 • (gyerek)táborok
 • túlnyomóan szabadidős célú, sport vagy kulturális rendezvények
 • jótékonysági akciók
 • alapvetően helyi közösségépítési célú projektek
 • bármilyen olyan esemény, ami nem ér el új célcsoportokat.

Támogatás összege: min. 1000 EUR – max. 10 000 EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt maximális futamideje: 9 hónap

Támogatható szervezetek

 • civil szervezetek
 • szövetségek
 • szakszervezetek
 • egyesületek
 • alapítványok
 • Informális (nem bejegyzett) állampolgári csoportok, közösségek

Pályázatból kizártak köre

 • pártok
 • kamarák
 • köztestületek
 • munkaadói érdekképviseleti szervezetek
 • egyházak
 • vagyonkezelő alapítványok
 • közalapítványok

Benyújtási határidő: 2024.11.30.