Közös Értékeink Program 2023: "Partnerségben, Fejlődésben, Akcióban!" -LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2023.02.02

Pályázat célja

Civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását.

A pályázat által kötelezőn megvalósítandó célok:

 • az EU alapszerződésének 2. cikkelyében megfogalmazott közös jogok és értékek népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése
 • az emberi méltóság
 • szabadság
 • demokrácia
 • egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget -
 • jogállamiság
 • emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait -
 • a társadalmi párbeszédhez, átláthatósághoz és a jó kormányzáshoz való hozzájárulás a demokratikus értékek érvényesülése és a civil társadalom megvédése érdekében

Pályázat célterületei

1. célterület: "Partnerségben"

 • országosan vagy regionális hatókörrel működő civil szervezetek részére
 • több kisebb, települési vagy térségi szinten aktív szervezettel és állampolgári csoporttal együttmüködve a kötelezőn megvalósítandó célokhoz illeszkedő konkrét szakmai területükön lévő civil hálózat építés, együttműködés, közös kampányok, akciók, tevékenységek támogatása
 • legalább 3 éve bejegyzett civil szervezetek

2. célterület: "Fejlődésben"

 • Intézményfejlesztési és projektpályázatok
 • kötelezően megvalósítandó célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik.

Elszámolható költségek:

 • személyi kiadások
 • útiköltség
 • eszközbeszerzés
 • szolgáltatások költsége
 • Közvetett költségek

Támogatható tevékenységek

 • tudatformálás, oktatási és képzési tevékenységek
 • (on- és offline) tájékoztató kampányok
 • koalíciók és együttműködések építése
 • civil platformok és párbeszéd alakítása
 • ingyenes tanácsadás, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése
 • érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban
 • uniós és hazai politikaalkotás, uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges kutatás és elemzés
 • áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése
 • uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása

Nem támogatható tevékenységek

 • politikai szervezetek vagy azok jelöltjei
 • beruházások, föld- és ingatlanszerzés
 • a fenti területeken kívül eső szolgáltatásokat és tisztán jótékonysági tevékenységek
 • (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyek kötelező ellátását jogszabály írja elő
 • elsősorban szabadidős célú és sporttevékenységek
 • hitéleti tevékenységek
 • általános működési és eszközbeszerzési költségek

Támogatás maximális értéke

 • 1. célterület ("Partnerségben") max. 60 000 €
 • 2. célterület ("Fejlődésben") max. 20 000 €

Futamidő:

 • 1. célterület ("Partnerségben"): 12-24 hónap
 • 2. célterület ("Fejlődésben"): 0-24 hónap

Támogatható szervezetek

 • civil szervezetek
 • szövetségek
 • szakszervezetek
 • egyesületek
 • alapítványok

Pályázatból kizártak köre

 • pártok
 • kamarák
 • köztestületek
 • köztestületek
 • munkaadói érdekképviseleti szervezetek
 • egyházak
 • vagyonkezelő alapítványok
 • közalapítványok