KTÜ-KP-1-2023 A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.12.16

Pályázat célja

A kistelepülési élelmiszerüzletek támogatása a megnövekedett költségeik miatt.

Támogatható tevékenység

 • kistelepülési üzletek üzemeltetésével, a napi fogyasztási cikkek forgalmazásával összefüggően elszámolt kiadások
 • A támogatott tevékenység időtartama 2022. augusztus 1. - 2023. július 31.

Kötelező vállalás

 • 12 hónapon keresztüli üzemeltetés

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • gazdasági társaság
 • egyéni vállalkozó
 • szövetkezet
 • települési önkormányzat

Pályázat benyújtásnak feltételei:

 • 2000 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik
 • kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
 • a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származik

ÉS/VAGY

 • olyan üzlet, amely a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült

Benyújtási időszak: 2023.01.12 - 2023.01.31.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be.

Támogatás intenzítása: 100 %

Támogatás mértéke: min. 1 000 000 Ft - max. 3 000 000 Ft

Az elszámolható költségek:

 • működési költségek
 • az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt
 • az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja
 • könyvelői díj, könyvvizsgálói díj
 • könyvelés díja
 • ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez)
 • áram, víz, fűtés költségei
 • karbantartási költség
 • áruszállítás költségei
 • posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek

Nem elszámolható költségek

 • saját tulajdonban lévő ingatlan bérleti díja
 • kamattartozás kiegyenlítése
 • hitelkamat
 • hiteltúllépés költsége
 • egyéb pénzügyforgalmi költségek
 • deviza-átváltási jutalék
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség
 • bírságok, kötbérek és perköltségek
 • sikerdíj
 • tanácsadás költségei
 • projektmenedzsment költségei
 • prémium, pénzbeli jutalom
 • végkielégítés
 • élőállat vásárlás
 • szeszesital, dohánytermék költségei
 • árukészlet költsége
 • a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek
 • beruházási, felújítási költségek
 • tárgyi eszköz beszerzés
 • gépjármű üzemanyag költség

Elbírálásnál előnyt jelent

 • postapartneri szolgáltatás
 • az üzlet árusítótere min. 80 m2-t
 • egyedüli működő élelmiszerüzlet a településen;
 • egy legalább 10 ezer fős településtől közúton 16 km-nél távolabb elhelyezkedő kistelepülés
 • az egy üzletre jutó lakosságszám 500 főnél kevesebb