Napenergia Plusz Program 2024

2023.12.05

Pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatás a lakóépületek megújuló energiaforrással való ellátása érdekében, magánszemélyek részére.

Támogatható tevékenységek

 • HMKE (háztartási méretű kiserőmű) telepítése
 • minimum 4 kW - maximum 5 kW teljesítményű inverter
 • minimum 7,5 kWh - maximum 10 kWh kapacitású tároló.
 • napelem panelek teljesítménye: az inverter teljesítményének maximum 120%-a

A pályázat előzetes regisztráció köteles: 2024.01.15-től

Támogatásban részesíthetők köre

 • ·Nagykorú természetes személy (magánszemély)

Támogatás összege: 5 000 000 Ft (bruttó)

Támogatás intenzítása: elszámolható összköltségének maximum 66%-a

Fontos: A kivitelezés kizárólag az előre regisztrált, jóváhagyott kivitelezővel engedélyezett. Regisztrált kivitelezők listája

Pályázatból kizártak köre

 • 60 napot meghaladó adó-, vagy köztartozás
 • lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe
 • lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás is van (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.)

Elszámolható költségek

 • előkészítés: teljes projekt költségének maximum 15%-a
 • áramszolgáltatói ügyintézés
 • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése
 • mérési tervek elkészítése
 • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
 • pályázati adminisztráció

 • eszköz- és anyagköltség: teljes projekt költségének 70%-a
 • napelem – inverter – tároló
 • segédanyagok
 • szerelési eszközök
 • tűzvédelem
 • tartók, védelmek
 • informatikai segédeszközök
 • projekttábla
 • munkadíj: teljes projekt költségének maximum 30%-a
 • telepítés
 • mérőhely szabványosítása és fázisbővítés: maximum 600 000 Ft-ig 

Nem elszámolható költségek

 • saját kivitelezésű beruházási munkálatok költségei
 • tároló esetében olyan termékek, amelyek nem rendelkeznek a Támogató által jóváhagyott termékregisztrációval
 • olyan munkadíj, amely olyan kivitelező vagy alvállalkozó esetében merül fel, aki nem rendelkezik a Támogató által jóváhagyott regisztrációval
 • tulajdoni lap költsége
 • szállítási díj, kiszállási díj
 • területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei
 • raklap bérleti díj, raktározási költségek
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése
 • organizációs költségek (fakivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka)
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei
 • pénzügyi szolgáltatások költségei
 • tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás