Népi építészeti program keretében népi építészeti megújulását támogató szakmai előkészítés 2023 - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2023.10.03

Pályázat célja

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvásához, megőrzéséhez, fenntartásához szükséges szakmai előkészítő dokumentációk elkészítése.

Kiíró szervezet neve

Teleki László Alapítvány

Támogatható tevékenységek

 • Kizárólag: A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítése

Fontos: A szakmai előkészítés birtokában egy későbbi támogatási kiíráson lesz lehetőség az épület felújítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtására (várhatóan nagyságrendileg 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás).

Támogatásban részesíthető épületek

 • tájházak

VAGY

 • népi építészeti emlékek
 • a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói/lelkészi lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek)
 • Kizárólag olyan épület támogatható, ami egyedi vagy területi védelem alatt áll

Támogatás célja

 • veszélyelhárítás
 • állagmegóvás
 • részleges vagy teljes helyreállítás

Támogatás összege:

 • minimum 500 ezer – maximum 2 millió Ft

Támogatás intenzitása:

 • nem tájházak esetén: 50-80%
 • tájházak esetén: 80-90%

Támogatás igénylők köre

 • természetes személy
 • belföldi székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai

Benyújtási határidő: 2023.11.17.