RRF-6.2.1-2021 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva - 2022. évi ütem - PÁLYÁZAT LEZÁRVA

2022.07.18

Támogatás igénylők köre

 • nagykorú természetes személy (magánszemély)

Jövedelmi követelmények

 • 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének (nyugdíjának) egy főre jutó összege - max. 4.850.000 Ft (Bruttó)

Kizárólag állandó lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható

Támogatásban nem részesíthetőek köre

 • aki nem természetes személy (nem magánszemély)
 • Részben, vagy egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában nem igényelhető
 • aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel
 • akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van
 • kiskorú természetes személy

Pályázattal érintett épületek köre

 • családi ház
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

Nem nyújtható támogatás

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra
 • teljes társasház korszerűsítésére
 • megkezdett beruházás
 • beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése megkezdésének minősül
 • meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére
 • építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelent
 • mobilházak
 • fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz
 • kivétel: kizárólag napelemes pályázatok
 • nem csökkenti üvegházhatású gázok kibocsátásását
 • hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése  
 • talajra telepített napelemes rendszer
 • a fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók több mint fele megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek

A pályázat előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés.

Támogatható tevékenységek

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése
 • támogatás összege: bruttó 500 000 Ft - 2 900 000 Ft
 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
 • Napelemes rendszer - napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye az utolsó havi villamosenergia számla szerinti fogyasztás kWh összegének 0,0109-el megszorzott értéke (!), de legfeljebb az 5 kWp
 • Inverter - kapacitás max.5 kW-ot
 • Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:
 • kötelező nyilvánosság biztosítása
 • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 • napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése
 • három fázisú mérőhely kialakítása, szabványosítása
 • hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje
 • ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti bővítése
 • napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, engedélyeztetési tevékenység
 • energetikai tervezés

VAGY

 • Tetőszerkezetre helyezett, kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje
 • Támogatás összege: bruttó 500 000 Ft - 11 300 000 Ft
 • Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
 • Napelemes rendszer - napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye az utolsó havi villamosenergia számla szerinti fogyasztás kWh összegének 0,0109-el megszorzott értéke (!), de legfeljebb az 5 kWp
 • Inverter - kapacitás max.5 kW
 • Napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátor tárolókapacitása max. 14 kWh
 • Meglévő fűtési rendszer kiváltása - új, energiahatékony, max. 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével
 • Fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) cseréje
 • Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése
 • kötelező nyilvánosság biztosítása
 • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 • napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése
 • három fázisú mérőhely kialakítása, szabványosítása
 • hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje
 • ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti bővítése
 • napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, engedélyeztetési tevékenység
 • energetikai tervezés
 • hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése

Támogatás intenzitása: 100 %

Támogatási előleg: 13%