RRF-9.5.1-23 KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás 

2023.03.09

Pályázat célja

Mikro-, kis-, és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése.

Támogatható tevékenységek

Közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásához kapcsolódó költségek:

 • közbeszerzési ajánlat elkészítéséhez kapcsolódó költségek
 • elkészített ajánlati dokumentáció közbeszerzési ajánlattételre történő benyújtásához kapcsolódó költségek

A támogatás a pályázat megjelenése után megjelent, és elfogadott közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatra vonatkozóan, utólagosan igényelhető.

Kiválasztási eljárásrend

 • 2023.03.31. után az EKR-ben nyilvános eljárásban meghirdetett közbeszerzési eljárásban tett, érvénytelennek nem minősített ajánlat alapján

Kizáró okok:

2023.03.31 után meghirdetett, nyilvános közbeszerzési eljárás keretében benyújtott közbeszerzési ajánlata érvénytelennek lett nyilvánítva, és ajánlatát az alábbi típusú eljárásokban tette:

 • Hirdetmény Nélküli Tárgyalásos eljárás (HNT),
 • Keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzés (KM2) ,
 • Dinamikus Beszerzési Rendszer keretében megvalósított beszerzés
 • 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti eljárás keretében megvalósított beszerzés

Egyéb elvárások:

 • Kizárólag a pályázat megjelenése után megjelent felhívásokon való részvételhez vehető igénybe
 • egy pályázó 1 alkalommal részesülhet támogatásban
 • felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók igénybevételével összefüggő költségek térítésére ki kell terjednie
 • nem fedezheti a közbeszerzésben való részvétellel kapcsolatos összes költséget

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kódja 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 131, 141, 142, 143, 226, 228, 231, illetve a 931 GFO kódon a fel nem sorolt, EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett vállalkozások), melyek

 • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jöttek létre
 • a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 hónapban nem nyújtott be ajánlatot magyarországi közbeszerzési eljárásban
 • eddig csak érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban

Több ajánlattevő közös ajánlata esetén a támogatási kérelmet kizárólag a közös ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet nyújthat be.

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő:

 • Elszámolandó önerőt nem szükséges biztosítani.

Elszámolható költségek:

 • elsősorban közbeszerzési szakértő igénybevétele, közbeszerzési ajánlat elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatás

Támogatás összege: 600 000 Ft

 • támogatás átalány alapú, egységesen 600 000 Ft támogatást igényelhető

Benyújtási határideje: 2025.03.31.

Támogatás formája: csekély összegű, de minimis támogatás

Elszámolás: Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 60 napon belül

Megjegyzés: elutasított, javított pályázat újbóli benyújtására lehetőség van.