TARTÓS/2024 A tartósan álláskeresők komplex felmérésének és fejlesztésének támogatásával kiegészülő munkakipróbálási pilot program

2024.04.22

Pályázat célja

A hosszú ideje nem dolgozó, tartós álláskeresők visszaintegrálása a munkaerőpiacra, segítség nyújtása munkába állásuk érdekében.

Támogatható tevékenységek

 • a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bértámogatása
 • munkaerő felmérésében és fejlesztésében közreműködő szakemberek bérköltségének támogatása
 • munkában maradást segítő szakemberek (mentorok) bérköltségének támogatása

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló minősül:

1. célcsoport: legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban

2. célcsoport: legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban ÉS

 • 15-24 év közötti pályakezdő

VAGY

 • 50 év feletti álláskereső

VAGY

 • nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést

VAGY

 • nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban

VAGY

 • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt

VAGY

 • ágazat vagy szakmában alulreperezentált nemhez tartozik, (két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%)

VAGY

 • olyan etnikai kisebbség akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye

A projekt időtartama két szakaszból áll

 • 1. szakasz: a munkakipróbálás időszaka - legfeljebb 3 hónap
 • 2. szakasz: a további foglalkoztatás időszaka - legfeljebb 6 hónap

Pályázók köre

 • egyéni vállalkozó
 • közkereseti társaság
 • betéti társaság
 • korlátolt felelősségű társaság
 • részvénytársaság
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Pályázat feltételei

 • pályázat beadásakor
 • rendelkezik két lezárt üzleti évvel
 • két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív
 • legalább 3 fő munkavállalót teljes munkaidőben foglalkoztat
 • hosszabb távú foglalkoztatás
 • vállalja legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső legalább napi 6 órás foglalkoztatását - 3 hónap munkakipróbálási lehetőséget nyújtva
 • felméri az álláskereső munkára képes és kész állapotát kompetenciamérésekkel
 • személyre szabottan fejleszti
 • lehetőség többféle munkakör kipróbálására
 • mentorálja a munkába állás, beilleszkedés és munkában maradás érdekében

Megjegyzés: a pályázó vállalja, hogy a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók felvétele a vállalkozásnál a foglalkoztatottak létszámának nettó növekedését eredményezi a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Előleg: 3 hónapos munkakipróbálás időszakára megítélt támogatás összegének a 100%-a

Támogatás összetétele

 • 1. szakasz – munkakipróbálás – időszak: 3 hónap
 • bértámogatás – támogatási intenzitás: 100 %
 • bérköltség támogatás: személyre szabott fejlesztő szakemberek – támogatási intenzitás: 50%
 • bérköltség támogatás: segítő szakemberek (mentorok) foglalkoztatása – támogatási intenzitás: 50%
 • munkában maradást ösztönző juttatás az egyén részére bérkiegészítés – 2024. január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabérnek a 20%-a
 • 2. szakasz – tovább foglalkoztatás – időszak: 6 hónap
 • bértámogatás – támogatási intenzitás: 50%
 • bérköltség támogatás: segítő szakemberek (mentorok) foglalkoztatása – támogatási intenzitás: 50%
 • munkában maradást ösztönző juttatás az egyén részére bérkiegészítés – 2024. január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabérnek a 25%-a (9 hó)

Benyújtási határidő: 2024. szept. 30.