VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.04.10

Pályázat célja

A magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

Támogatás intenzitása

 • Közép-Magyarországi régió: 40%
 • Nem Közép-Magyarországi régió: 50%

Támogatás összege: max. 500 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • Gyümölcstermő ültetvények telepítése
 • Új ültevény telepítése
 • Ültetvénycsere
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén
 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

Megjegyzés: A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • új ültetvény telepítése
 • Betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
 • Betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése (kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja)
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • 1. célterület esetén:
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • Az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása
 • 2. célterület esetén:
 • Öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés
 • Mezőgazdasági erőgép beszerzése
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása
 • kivéve: a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzését szolgáló technológia támogatott

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 6000 euró STÉ (2010-es évi 275,25 forint/euró árfolyammal számolva)
  • árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést
  • összeszámolt árbevétel 50% mezőgazdasági tevékenységből származik

Benyújtási határidő: 2022. 06.30. (szakaszos elbírálás)