VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.08.31

Pályázat célja

A mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása
 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására
 • geotextíliák elhelyezése
 • tározó terek vízzáró szigetelése
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok)
 • partvédő művek, földművek kialakítása
 • Természetes szűrőmezők kialakítása
 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése
 • szűrőmező kialakítása
 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése
 • Meliorált utak kialakítása
 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése
 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása
 • szükséges átemelők
 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése
 • Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése
 • meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje
 • új öntözőgépek telepítése
 • új csővezetékek
 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése
 • automatizált öntözőtelepek kialakítása
 • automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése
 • talajszondák telepítése
 • szivattyútelepek felújítása
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
 • földmedrű csatornák burkolása
 • Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése
 • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása
 • új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése
 • öntözőgépek
 • szivattyúk
 • szűrők
 • csővezetékek
 • szerelvények
 • távvezérlő rendszerek
 • meteorológiai állomás
 • talajszondák
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
 • Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
 • meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése
 • legalább 10% energiahatékonyság javulás
 • megújuló energiaforrások használata
 • elsődlegesen: szélenergia, napenergia

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése

Nem támogatható tevékenységek

 • működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök vásárlása
 • meliorált utak kialakítása esetén: drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
  • Az üzemméret a megelőző teljes lezárt üzleti évben 6000 euró STÉ (2010-es évi 275,25 forint/euró árfolyammal számolva)
 • Családi Mezőgazdasági társaság (CSMT)
  • CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának igazolni kell a 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.
  • árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség

Benyújtási határidő: 2023. 10. 01.

Támogatás összege: maximum 3 000 000 000 Ft