VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.05.05

A pályázat célja

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 • A Támogatástól számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot

Vagy:

 • A mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatás, nyilvánosság

Projekt területi korlátozása

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei
 • Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatást igénylők köre

 • Őstermelők
 • mikrovállalkozások
 • mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók
 • szociális szövetkezetek


 • 3000-6000 STÉ üzemméret, melynek megállapítása a kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év
 • TERA kérelem alapján VAGY
 • ENAR nyilvántartás alapján (anyakecske, anyajuh, szervasmarha)
 • járási hatósági állatorvosi igazolás (egyéb állatfaj)

Megjegyzés: Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult atámogatásra.

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. E kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.

A jogosultsági feltétel

 • legalább 3 000 euró, de maximum 6 000 euró STÉ termelési potenciál
 • Üzemméret-számításának az alapja a 2010-es évi 275,25 forint/euró árfolyam

Beadási határidő: 2022. november 30.

A támogatás mértéke, összege

 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás
 • 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre (kb. 6 millió Ft)

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • aki VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal
 • akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye van olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16 vagy VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal