VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.08.26

Pályázat célja

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége
 • B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • ápolási tevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A) célterület

 • kieső jövedelem pótlása
 • kerítés
 • villanypásztor
 • padka
 • erdőszegély kialakítása
 • mikorrhizált csemete telepítése
 • őshonos ritka elegyfajok alkalmazása

B) célterület

 • kerítés
 • villanypásztor

Nem támogatható tevékenységek

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése
 • energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése
 • rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése

Benyújtási határidő: 2022. december 31

Támogatás összege

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége

 • Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb
 • erdőtelepítés - elsőkivitel
 • 2744 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 623 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • további ápolási időszak (2-11 év)
 • 6624 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak
 • Egyéb lágylomb és fenyő
 • erdőtelepítés - elsőkivitel
 • 2082 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 467 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • további ápolási időszak (2-8 év)
 • 2602 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak
 • Akác
 • erdőtelepítés - elsőkivitel
 • 1803 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 467 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • további ápolási időszak (2-5 év)
 • 1514 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak
 • Nemesnyár
 • erdőtelepítés - elsőkivitel
 • 1596 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 467 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • további ápolási időszak (2-5 év)
 • 1318 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése


 • Akác
 • telepítés költsége
 • 1558 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 410 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak
 • Nemesnyár
 • telepítés költsége
 • 2144 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • első év ápolási költsége
 • 515 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

 • kieső jövedelem pótlása
 • 432 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év
 • jövedelempótló támogatás időszaka: 12 év
 • kiegészítő intézkedések költségei
 • kerítés
 • 7,8 eurónak megfelelő forint összeg/m
 • max. 1560 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • villanypásztor
 • 4,8 eurónak megfelelő forint összeg/m
 • max. 518 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • padka (lejtés >10°)
 • 15,6 eurónak megfelelő forint összeg/100m
 • max. 749 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • erdőszegély kialakítása
 • 1,8 eurónak megfelelő forint összeg/m
 • mikorrhizált csemeték
 • 7,2 eurónak megfelelő forint összeg/db
 • max. 3870 eurónak megfelelő forint összeg/ha
 • őshonos ritka elegyfajok alkalmazása (minimum 100 db/ha)
 • 2800 euró/ha 

A támogatás összege maximum 7 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg