VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Lovas létesítmények fejlesztése - LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

2022.03.04

Pályázat célja

A vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítményeinek fejlesztése.

Igényelhető támogatás: max. 100 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 50-70%

Előleg: megítélt támogatás maximum 50%-a

Benyújtási határidő: 2022. július 12. (szakaszos elbírálás)

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával (könnyűszerkezetes is).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása
 • Szociális helyiségek kialakítása, felújítása, bővítése pl. mosdó, öltözők
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • Projekt-előkészítés
 • Terület-előkészítés
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
 • Könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele
 • Projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása

Projekt elszámolható költségei

 • Projekt előkészítés költségei
 • előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció
 • környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
 • Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
 • Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek
 • Tervellenőr költsége
 • Egyéb szakértői tanácsadás
 • Ingatlanvásárlás
 • Terület-előkészítés
 • Építés (átalakítás, felújítás, bővítés)
 • Műszaki ellenőr költségei
 • Nyilvánosság (max. 0,5 %)
 • Könyvizsgálói szolgáltatás (max 0,5%)
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (max 1%)
 • Projektmenedzsment (max 2.5%)
 • Immateriális javak beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások (pl. ló, mint kizárólag haszonállat tartását szolgáló fejlesztések)
 • élő állatok és növények beszerzése
 • mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai épület/labor
 • mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések - pl.: takarmány előállítása és forgalmazása
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
 • tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése
 • helyi közút fejlesztése
 • mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése
 • telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése
 • szálláshely fejlesztése, építése, kialakítása, bővítése

Projekt területi korlátozása

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei
 • Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. 

Pályázók köre

 • mikrovállalkozások
 • családi mezőgazdasági társaság
 • magánszemélyek
 • őstermelők

Pályázók körére vonatkozó további feltételek

 • mikrovállalkozás esetén székhely/telephely (magánszemély és őstermelő esetén lakhely/tartózkodási hely) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van
 • támogatási kérelem benyújtását megelőzően 24 hónapban
 • az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt
 • Őstermelő vagy magánszemély esetében legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítani

Fenntartási kötelezettség: 5 év

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.